Tag: Active Resorts URABANDAI

【福島縣】五色沼住宿-Active Resorts URABANDAI(舊裏磐梯Royal Hotel)

今天入住這個裏磐梯Royal飯店(現改名為Active Resorts URABANDAI)
這飯店就靠近五色沼地區-毘沙門沼,
所以早上起來去毘沙門沼散步的人還不少~

門口就放Hello Kitty 來吸引人
【福島縣】五色沼住宿-Active Resorts URABANDAI(舊裏磐梯Royal Hotel)
繼續閱讀

( 閱讀: 4211 )